logo

Mūsu darbi  22.05. – 31.05.2017.


24.05.

 • 9.kl. eksāmens Svešvaloda.
 • Kompetenču pieeja izglītībā, starpdisciplinaritāte un starpdisciplinārs mācību process aktuālo kompetenču veicināšanai, aktuālie jautājumi izglītības attīstības tendenču kontekstā. VITAE kursi Rīgā.
 • Gada laureātu (mācību priekšmetu ol., sports, interešu izgl.) apbalvošana Grobiņas Mākslas un mūzikas skolā.

25.05.

 • 9.kl. eksāmens Svešvaloda.
 • 12.kl. CE Bioloģija.
 • 7.a,c mācību ekskursija uz Pāvilostu.
 • 8.a mācību ekskursija uz Rīgu.

26.05.

 • 11.kl. eksāmens Ģeogrāfija.
 • 2.semestra un gada atzīmju izlikšana.
 • Grobiņas pilsētas svētku gājiens.

27.05.

 • Grobiņas pilsētas svētki.
 • Radošās darbnīcas.

29.05.

 • 12.kl. CE Ķīmija.
 • 7.kl. un 10.kl.pludmales sakopšanas talka Rucavā.
 • 8.kl. un 11.kl. izlaiduma telpu kārtošanas un dekorēšanas darbi.
 • Ciemos Liepājas 2.v.sk. skolotāji.

30.05.

 • 9.kl. eksāmens Matemātika.
 • Radošās darbnīcas.
 • Pedagoģiskās padomes sēde.

31.05.

 • Mācību gadda noslēgums.
 • Zelta, Sudraba liecību izsniegšana.
 • Radošo darbu grāmatas atvēršanas svētki.

01.06.

 • 11.kl. eksāmens Lietišķā angļu valoda.

02.06.

 • 12.kl. eksāmens Ekonomika.
 • 02.-09.06. "Mazais Spararats" dalība starptautiskā deju festivālā Slovākijā.
 • Metodiskā diena.

 

 

Vīzija 

     Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

 

 

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde

 

Kvalitāte un konkurētspēja

Atbildība un attieksme

Tālredzība

Reālā dzīve

Arodizglītība

Metodiskais centrs