Pasākumi mūsu skolā no 15.- 21.janvārim

15.01.

 • 8.-9.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiāde Grobiņā

17.01.

 • 9.-10.kl.ES dabaszinību olimpiādes atlases kārta tiešsaistē
 • 7.-12.kl. Latviešu filmu 2.vakars, veltīts Latvijas simtgadei

18.01.

 • 3.projektu diena
 • Nodarbība “Atkarību profilakse” 10.-12.klasēm (E.Caics)
 • 8.b Karjeras izglītības nodarbība Liepājas policijā
 • Līderis manā dzimtas kokā, projekta "Esi līderis " neklātienes konkurss

19.01.

 • 9.-12.klasēm fizikas olimpiāde tiešsaistē
 • Nodarbība “Atkarību profilakse” 8.-9.klasēm (E.Caics)

20.01.

 • 7.-12.klasēm Barikāžu atceres pasākums Robežniekos
 • 20-26.01. Nordplus sanāksme Grobiņā