Pasākumi mūsu skolā no 21.05. – 27.05.

 

21.05.

 • 11.kl. eksāmens informātika.
 • 11.b pārgājiens uz Tāšu muižu.

22.05.

 • 12.kl. CE latviešu valoda.
 • 7.a mācību ekskursija uz Jūras muzeju Klaipēdā.

23.05.

 • 9.kl. eksāmens latviešu valoda rakstu, mutvārdu daļa.
 • 10.,11.kl. Cilvēku tirdzniecības izpausmes formas.

24.05.

 • 9.kl. eksāmens latviešu valoda mutvārdu daļa.
 • 11.kl. eksāmens lietišķā angļu valoda.
 • Apbalvošana par sasniegumiem pie Grobiņas novada domes priekšēdētāja A.Priedola (uzaicinātie).
 • 7.b, 8.c mācību  ekskursija.

25.05.

 • 12.kl. CE matemātika.
 • Grobiņas novada 9.kl. eksāmena latviešu valodā rakstu daļas centralizēta labošana.
 • 7.b, 8.c ZZ čempionāts.
 • Grobiņas pilsētas svētku gājiens.

26.05.

 • 11.a ZZ čempionāts.
 • Grobiņas pilsētas svētki.
 • Vizuālās mākslas radošās darbnīcas.