Pasākumi mūsu skolā no 19.03.- 25.03.

19.03.-25.03.

12.kl. skolēnu brīvdienas.

19.03.

11.b klases vecāku sanāksme.

20.03.

9.kl. izmēģinājuma eksāmens matemātika.

21.03.

7.-9.kl. volejbols B grupas zēniem Pāvilostā.

7.-12.kl. Latviešu filmu 4.vakars, veltīts Latvijas simtgadei.

21.-22.03. Kursi  "Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā" Rīgā. 

22.03.

Konference “Lasītprasme – mācīšanās pamats” Liepājā.

23.03.

7.-9.kl. VII Latvijas mūzikas olimpiāde 3.reģionālā kārta Kurzemes novadā, Grobiņā.

LIVA organizēta diskusija par vidusskolu jautājumiem Siguldā.

ZPD reģionālā konference Liepājā.

Matemātikas skolotāju kursi par tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību stundā Liepājā.

Projekta "Esi līderis" biznesa spēļu fināls Rīgā, mēbeļu ražotnē “Furniture” .

24.03.

Latvijas Ģeogrāfu biedrības kopsapulce “Kopējas nākotnes veidošana sadrumstalotā pasaulē” .