Pasākumi mūsu skolā 18. – 22.septembrim

19.09.

 Dzejas dienu pasākumi  - dzejoļu tirgus 8.00-8.30 1.stāvā foajē.

20.09.

 Dzejas dienu pasākumi  - dzejas, modes un teātra karuselis 12.00-12.30 aktu zālē.

 

21.09.

Dzejas dienu pasākumi - jauno autoru dzejas lāsījumi 12.00-12.30 lasītavā.

Konference "Vērtēt lai mācītos" Cēsīs.

 22.09.

 Olimpiskā diena "Dabas sporta zāle".Basketbola un futbola turnīrs.

 

 

**********************************

Vīzija 

Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

 

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde

 Kvalitāte un konkurētspēja

 Atbildība un attieksme

 Tālredzība

 Reālā dzīve

 Arodizglītība

 Metodiskais centrs