Grobiņas ģimnāzijas bibliotēkas pakalpojumi

Grobiņas ģimnāzijas bibliotēka atrodas:

Skolas ielā 1

ģimnāzijas ēkas piebūvē 2.stāvā

214.kabinetā

 

Grobiņas ģimnāzijas bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena – piektdiena

8.00 – 16.00

  Pakalpojumi:

  • Mācību grāmatu un līdzekļu, uzziņu literatūras, daiļliteratūras, elektronisko materiālu komplektēšana, iegāde, apstrāde;
  • iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana;
  • informācijas sniegšana par jebkuru ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu, konsultācijas par zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanu;
  • materiālu bezmaksas kopēšana no bibliotēkas fonda materiāliem;
  • datoru, interneta, projektora izmantošanas uzraudzība bibliotēkas lasītavā, konsultācijas;
  • bibliotēkā notiek Dzejas dienas, konkursi, literāras stundas, izstādes utt.