Konkurss noslēdzies!

   Grobiņas ģimnāzija, kā vieni no Eiropas Parlmenta Vēstnieku skolas dalībniekiem, 9.maijā, svinēja Eiropas dienu, kuras ietvaros notika konkursa ,,ES un Eiropa 2018” 2.kārta un 1. kārtas apbalvošana. II kārtā bija iekļuvušas astoņas komandas no Grobiņas, Pāvilostas un Liepājas. Erudītie jaunieši prezentēja savus mājas darbus par ļoti aktuālām problēmām Eiropā, piemēram, pretterorisma noteikumi,jauniešu bezdarbu, antidempingu, spaisu,bezmaksas internetu, bet pēc tam, katra komanda devās pārbaudīt savas zināšanas Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba dalībnieku veidotajos uzdevumos par ģeogrāfiju, Mūziku, naudu, institūcijām, Eiropas Parlamentu u.c. tēmām. Kopsavilkumā jauniešiem vislabāk veicās uzdevumos par naudu, ģeogrāfiju un sportu. Paldies, visiem jauniešiem un skolotājiem par veiksmīgu dalību šajā konkursā! 

   2.kārtā godalgotas vietas saņēma-1.vieta Grobiņas ģimnāzijas 9.c klases komandai, 2.vieta Pāvilostas vidusskolas 8.klases komandai, bet 3.vieta Grobiņas ģimnāzijas 9.b klases komandai. Paldies, veikalam "Tev" par atbalstu.

002-IMG_2212.JPG 084-IMG_2294.JPG 088-IMG_2298.JPG 109-IMG_2319.JPG 119-IMG_2329.JPG 123-IMG_2333.JPG 126-IMG_2336.JPG 128-IMG_2338.JPG 130-IMG_2340.JPG