Sveicam Grobiņas ģimnāzijas Atbalsta fonda stipendiātus februārī (2019)!

 

1.       Marats Almanis (vidējā atzīme 8,45)

2.       Katrīna Anna Ozoliņa (9,00)

3.       Diāna Marta Rence (8,15)

4.       Annija Bluka (9,02)

5.       Ineta Celmaine (8,82)

6.       Ginta Gedovius (8,28)

7.       Paula Grundmane (8,56)

8.       Jolanta Kučinskaite (8,61)

9.       Zane Mamonova (9,80)

10.   Terēze Treimane (8,89)

11.   Emīls Zukulis (8,97)

12.   Patrīcija Sāra Ekšteina (8,31)

13.   Sintija Gruškēvica(8,60)

14.   Andžela Rudzīte (8,15)

(Saskaņā ar Atbalsta fonda nolikumu janvāra  rezultāti tika apkopoti 8. martā)

Atbalsta fonda Valdes vārdā Guntis Viļumsons

Sveicam Grobiņas ģimnāzijas Atbalsta fonda stipendiātus 2018.gada decembrī!

1. Marats Almanis (vidējā atzīme 9,40) 2. Helēna Anna Bunka (8,18) 3. Katrīna Anna Ozoliņa (8,90) 4. Airita Pulkstene (8,25) 5. Laura Račinska (8,30) 6. Diāna Marta Rence (8,68) 7. Valters Hūns (8,01) 8. Vanesa Molodija (8,24) 9. Aiga Veisa (8,13) 10. Pēteris Andersons (8,75) 11. Annija Bluka (9,79) 12. Ineta Celmaine (8.63) 13. Andris Duļķins (8,75) 14. Ginta Gedovius (8.31) 15. Kārlis Geistarts (8,00) 16. Paula Grundmane (9,38) 17. Jolanta Kučinskaite (9.38) 18. Zane Mamonova (9,44) 19. Terēze Treimane (8,88) 20. Emīls Zukulis (9,00) 21. Evelīna Žvagule (8,25) 22. Patrīcija Sāra Ekšteina (8,81) 23. Sintija Gruškēvica(8,65) 24. Andžela Rudzīte (8,29) (Saskaņā ar Atbalsta fonda nolikumu decembra rezultāti tika apkopoti 18. decembrī plkst. 16.30) Atbalsta fonda Valdes vārdā Guntis Viļumsons

Atbalsta fonda stipendiāti septembrī!

1. Jolanta Kučinskaite (vidējā atzīme 9,33)

2. Zane Mamonova (9,20)

3. Annija Bluka (9,00)

4. Emīls Zukulis (9,00)

5. Katrīna Anna Ozoliņa (8,86)

6. Vanesa Molodija (8,42)

7. Ineta Celmaine (8,40)

8. Airita Pulkstene (8,29)

9. Diāna Marta Rence (8,25)

10. Annija Nora Reinfelde (8,17)

11. Pēteris Andersons (8,17)

12. Ginta Gedovius (8,17)

13. Irita Celmaine (8.00)

(Saskaņā ar Atbalsta fonda nolikumu septembra rezultāti tika apkopoti 8. oktobrī plkst. 8.00)

Atbalsta fonda Valdes vārdā Guntis Viļumsons

Sveicam Grobiņas ģimnāzijas Atbalsta fonda stipendiātus maijā!

1.       Zane Mamonova (vidējā atzīme 9,29)

2.       Sendija Kleinberga (9,05)

3.       Jolanta Kučinskaite (9,03)

4.       Paula Grundmane (8,92)

5.       Annija Bluka (8,91)

6.       Agnese Tene (8,90)

7.       Emīls Zukulis(8,74)

8.       Patrīcija Sāra Ekšteina (8,70)

9.       Arnis Birze (8,70)

10.   Valters Hūns (8,66)

11.   Ineta Celmaine (8,61)

12.   Vanesa Molodija (8,50)

13.   Dāvids Vorobjovs (8,41)

14.   Terēze Treimane (8,29)

15.   Selīna Krista Done (8.27)

16.   Sintija Gruškevica (8,26)

17.   Una Šofere (8,21)

18.   Alise Bauže (8,18)

19.   Amanda Bauže (8,11)

20.   Klāvs Liparts (8,08)

21.   Andžela Rudzīte (8,08)

22.   Patrīcija Šēnvalde (8,04)

(Saskaņā ar Atbalsta fonda nolikumu maija rezultāti tika apkopoti 29. maijā)

Atbalsta fonda Valdes vārdā Guntis Viļumsons

Sveicam Grobiņas ģimnāzijas Atbalsta fonda stipendiātus aprīlī!

 

1.       Jolanta Kučinskaite (vidējā atzīme 9,09)

2.       Annija Bluka (9,08)

3.       Arnis Birze (8,82)

4.       Agnese Tene (8,82)

5.       Patrīcija Sāra Ekšteina (8,58)

6.       Ineta Celmaine (8,50)

7.       Selīna Krista Done (8,32)

8.       Paula Grundmane (8,29)

9.       Terēze Treimane (8,27)

10.   Sintija Gruškēvica (8,15)

11.   Alise Bauže (8,10)

12.   Sendija Kleinberga (8,09)

(Saskaņā ar Atbalsta fonda nolikumu aprīļa rezultāti tika apkopoti 8. maijā plkst. 8.00)

Atbalsta fonda Valdes vārdā Guntis Viļumsons