Jaunas grāmatas ģimnāzijas bibliotēkā

 • Kūlis, Ēriks, Nelūdz, sudrabkaija : stāsti un noveles : izlase / Ēriks Kūlis ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktors Aldis Vēvers. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] 253, [2] lpp. 
 • Veinberga, Jana, Vēl viena diena : stāsti / Jana Veinberga ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Anda Brazauska. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] 173, [3] lpp. : ilustrācijas.
 • Žolude, Inga, Stāsti / Inga Žolude ; [redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska]. Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. 242, [5] lpp. 
 • Jundze, Arno, Sarkanais dzīvsudrabs : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga; mākslinieks Jānis Esītis; foto: Gunārs Janaitis. Rīga : Dienas Grāmata, [2017] 479, [1] lpp. ; 22 cm. Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII [13] . 
 • "Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums / Ilze Jansone ... [u.c.] ; [redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis]. Rīga : Dienas Grāmata, 2011. 270, [2] lpp. : il. 
 • Snips, Artūrs, Stāsti laika logos / Artūrs Snips ; [redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 285, [2] lpp.
 • Rokpelnis, Jānis, Muzejs : [romāns] / Jānis Rokpelnis ; [redaktore Gundega Blumberga ; literārā redaktore Sanda Rapa]. Rīga : Neputns, ©2017 86 lpp.
 • Egle, Jana, Gaismā : stāsti / Jana Egle ; [māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Žolude]. Rīga : Lauku Avīze, ©2016 127, [1] lpp. 
 • Šlāpins, Ilmārs, Jauno latviešu valoda / Ilmārs Šlāpins ; redaktore Antonija Skopa-Šlāpina. Otrais, papildinātais izdevums. [Rīga] : Ascendum, [2017] 1 tiešsaistes resurss ; 370,52 KB Satori bibliotēka . 
 • Bankovskis, Pauls, 18 / Pauls Bankovskis ; literārā redaktore Gundega Blumberga. Rīga : Dienas Grāmata, [2015] 1 tiešsaistes resurss (96 lapas) : ilustrācijas ; 2,23 MB Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 3 . 
 • Cepīte, Inguna, Ulsiks / Inguna Ula Cepīte ; redaktore Gundega Blumberga. Rīga : Dienas Grāmata, [2017] 254, [1] lpp. 
 • Gaile, Inga, Stikli / Inga Gaile ; [redaktore Gundega Blumberga]. Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. 175, [1] lpp. ; 22 cm. Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4 . 
 • Raščevska, Ilga, Norakstītie / Ilga Raščevska ; redaktore Gundega Sēja]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 415 lpp. 
 • Bankovskis, Pauls, Kur pazuda saimnieks? : stāsti par mūsu vēsturi / Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. [Rīga] : liels un mazs, [2017] 157, [2] lpp. : ilustrācijas. 
 • Ziedonis, Rimants, Dzīves pieredze un ziepju burbuļi : stāsti / Rimants Ziedonis ; redaktore Anda Brazauska. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] 237, [1] lpp. 
 • Bērziņa-Reinsone, Sanita, Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā / Sanita Reinsone ; redaktore Gundega Blumberga]. Rīga : Dienas Grāmata, c2015. 363, [1] lpp. : il., faks. 
 • Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / [sakārtojusi redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 176 lpp.
 • Zālīte, Māra, Dziesmu rakstā / Māra Zālīte ; [redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains]. Rīga : Mansards, ©2015. 204, [1] lpp. 
 • Jaunsudrabiņš, Jānis, Vēja ziedi : Rasmas stāsts / Jānis Jaunsudrabiņš [teksts, ilustrācijas] ; [atbildīgā redaktore Eva Jansone]. Rīga : Jumava, ©2017. 134, [1] lpp., [8] lpp. iel. : ilustrācijas, portrets.