“Sākumā bija prieks”

Ceturtdien, 1.februārī, Zentas Mauriņas piemiņas istabās notika viņas eseju krājuma “Sākumā bija prieks” atvēršanas svētki.

 Mūsu ievērojamās novadnieces, rakstnieces un filozofes, esejas par prieku ir tapušas emigrācijas laikā Zviedrijā, kad, kā grāmatas anotācijā raksta piemiņas istabu vadītāja Maija Rolava, “karš ir beidzies, dzīve ārēji vairs nav apdraudēta, bet jaunas saknes un dziļākus pieturas punktus autorei vēl nav izdevies atrast.”

Izdevniecības “Jumava” izdotās Z.Mauriņas grāmatas prezentācijā piedalījās arī Grobiņas ģimnāzijas 10.a klases skolēni Džonotans Leimants, Alija Djablova un Roberts Trumars, kuri lasīja fragmentus no eseju krājuma. Paldies skolotājai Inārai Ventaskrastei un skolēniem par dalību pasākuma veidošanā!

 I.Toropova