KAS? KĀPĒC? KUR? KAD?

21.februāra pēcpusdienā notika pasākums ar šādu nosaukumu, kura mērķis bija popularizēt ģeogrāfiju, rosināt skolēnus domāt, paplašināt redzesloku un veicināt sadarbību starp mūsu un novada skolu jauniešiem.

Pasākuma mērķauditorija – Grobiņas novada 7.klašu skolēni.

Pasākuma organizētāji un vadītāji – 8. – 12.klašu skolēni un ģeogrāfijas skolotāja Santa Karule.

Ģeogrāfijas pasākums notika draudzīgā, enerģētiskā, saliedētā gaisotnē, ko veicināja ievaddaļā notikusī sadalīšanās grupās pēc ģeogrāfiskajiem objektiem. Jaunieši ātri iepazinās, lai grupu darbā varētu draudzīgi un atbildīgi sadarboties.

Vecāko klašu jauniešu sagatavotie uzdevumi bija ļoti interesanti, kas lika domāt, spriest, secināt, analizēt un pamanīt pat visniecīgākās pazīmes ceļā uz pareizajām atbildēm. Erudīciju un zināšanas varēja pārbaudīt faktos, notikumos, ģeogrāfiskajos objektos, reliģijas jautājumos u.c. Interesanti bija skatīt, kas notiek ar pilsētām, kurās bijušas Olimpiskās spēles, kādas tās ir šobrīd.

Saldajā ēdienā, kamēr žūrija apkopoja punktus, Selīna Done sniedza ieskatu skarbajā, bet tajā pat laikā, ļoti atvērtajā, emocionāli norūdītajā Islandes ikdienā.

Esmu ļoti gandarīta par skolotājas Santas Karules sadarbību ar jauniešiem, šeit apvienojas zināšanas, erudīcija, profesionalitāte, spēja aizraut un iedvesmot. Šādi mēs audzinām patstāvīgus, atbildīgus, inteliģentus jauniešus, kas lepojas ar savu zemi un godā arī citas pasaules valstis un tautas.

 

Direktore Laila Urbāne

20180221_140240.jpg 20180221_140247.jpg 20180221_140301.jpg 20180221_140335.jpg 20180221_140345.jpg 20180221_140423.jpg 20180221_140436.jpg 20180221_143707.jpg 20180221_143803 1.jpg 20180221_143812.jpg 20180221_143835.jpg