Tikšanās ar Grobiņas Lidotāju skolas absolventu...

1943./1944.gadā Grobiņā bija Lidotāju skola, kurā strādāja un mācījās vairāk kā 1250 cilvēki. Pēc kara Jānis Vasarietis, šīs skolas absolvents, bija saaicinājis kopā vairāk kā 500 no šiem ļaudīm. Vairākus gadus šie vīri, kopā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzes Lielvārdes daļas karavīriem apmeklēja Grobiņu. Pēdējā reize bija 2015.gadā. Šodien vēl dzīvi palikuši ir 5 Grobiņas Lidotāju skolas absolventi, viens no tiem ir Jānis Vasarietis. Man bija tā iespēja tikties ar viņu, viņa dzīvesvietā Rīgā. Enerģija, dzīvesprieks, gudrība, zinātkāre, humors, nerimstošs optimisms ir lielumi, kas raksturo šo fantastisko personību. Mūsu skolu bibliotēkā ir iespēja iegūt materiālus par Grobiņas Lidotāju skolu.

  20180215_101500.jpg 20180222_190824.jpg 20180222_190851.jpg