Aizputes novada Atklātajā angļu valodas olimpiāde

23.februārī četras 7.klašu meitenes devās uz Aizputes vidusskolu, lai piedalītos Aizputes novada Atklātajā angļu valodas olimpiādē. Savas zināšanas bija jāparāda gan gramatikas jomā, gan arī lasītprasmē un rakstītprasmē. Izaicinājums bija liels, jo uzdevumu daudz, bet laiks - ierobežots.
Ļoti priecē sasniegtie rezultāti! 7.b klases skolniece Evelīna Jansone ieguva 2.vietu, 7.b klases skolnieces Baiba Balode un Silva Bumbule - atzinību. Paldies arī 7.a klases skolniecei Martai Kātiņai par ieinteresētību un vēlmi piedalīties olimpiādē. 

Santa Līgute