Koku stādīšana Simtgades Latvijai

Kas tad ir meža atjaunoša mūsdienās Latvijā? Tā ir stādīšana, sēšana, kultūru kopšana un aizsardzība nākotnes meža pamats. Cik apzinīgi un pareizi to pratīsim un varēsim veikt, tādu mežu arī audzēsim. Lai gan grūti noticēt, ka no mazas,adatainas priedītes stāda var izaugt milzīga priede. Un šajā varēšanā slēpjas dabas varenība.

Mācoties šīs vērtības   saglabāt un kopt, šogad, 2. Maijā, 8. b klases un 10.a (zēni) klases skolēni kopā ar skolotāju Annu Zalāni, piedalījās meža stādīšanas talkā. Skolēni darbojās LVM izstrādātās vides izglītības programmas „Koku stādīšana Simtgades Latvijai” ietvaros, kas balstīta uzzināšanu, pieredzes un iemaņu iegūšana, skolu jaunatnei esot tiešā saskarsmē ar mežu un apkārtējo vidi. Tas nozīmē, ka ikvienam skolēnam bija iespēja uzzināt, kā pareizi atjaunojams un kopjams mežs, akcentējot videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgu un sociāli atbildīgu meža apsaimniekošanu.

Skolēni stādīja kociņus, izmantojot ne tikai tradicionālu paņēmienu, piemēram, ar speciālu šauru, garu lāpstu, bet pamēģinot to darīt arī ar stādāmo stobru. Prieks, ka skolēni mežu atjaunoja ar lielu atbildības sajūtu.

Meža atjaunotāji stādīja priedes dēstus. Kopumā apstādīja 2 ha meža platības, kas nākotnē priecēs ne tikai pašu koku stādītājus, bet arī nākamās paaudzes. Pēc gadiem, skolēniem būs patīkami  braukt garām šai vietai un stāstīt saviem bērniem vai mazbērniem, kā šīs ir viņu stādītās priedes.

Pēc paveiktā darba visiem ir gandarījuma sajūta par izdevušos pasākumu. Bija prieks sadarboties ar mežsargu, ko atzinīgi novērtēja paši skolēni. Pati jautrākā daļa tika pietaupīta beigām, kad pēc labi padarīta darba tika ceptas desiņas un piedzerts kvass, kā arī mielošanās ar saldējumu.

  IMG-20180504-WA0050.jpg IMG-20180504-WA0051.jpg IMG-20180504-WA0052.jpg IMG-20180504-WA0053.jpg IMG-20180504-WA0056.jpg IMG-20180504-WA0057.jpg IMG-20180504-WA0058.jpg IMG-20180504-WA0059.jpg IMG-20180504-WA0061.jpg IMG-20180504-WA0062.jpg IMG-20180504-WA0064.jpg IMG-20180504-WA0079.jpg IMG-20180504-WA0081.jpg IMG-20180504-WA0084.jpg IMG-20180504-WA0088.jpg