Mūsu labās emocijas un sajūtas

24. un 25. maijā 8.c un 7.b klases kopā ar audzinātājām Inesi Ķepali un Ingu Kažimiru-Brūderi un ğeogrāfijas skolotāju Aiju Brūnu devās izzinošā mācību ekskursijā. Eiropas projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, apmeklējām ražošanas uzņēmumu SIA " Saldus maiznieks" un VAS starptautisko lidostu "Rīga", lai iepazītos ar darba vidi, uzzinātu par uzņēmuma darbības virzieniem, ražoto produkciju un profesijām. Skolotāja Aija pievērsa skolēnu uzmanību ceļā apskatāmiem  dabas un vēstures objektiem. 25.maijā visas dienas garumā aktīvi piedalījāmies "ZZ čempionāta" fināla sacensībās. Novēlam katram izbaudīt tās labās sajūtas un emocijas, ko piedzīvojām šo divu dienu laikā! Paldies Grobiņas domei, Grobiņas ğimnāzijai un vecākiem par atbalstu! 

Inese Ķepale

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg IMG-20180524-WA0006.jpg IMG-20180524-WA0012.jpg IMG-20180524-WA0026.jpg IMG-20180525-WA0000.jpg IMG-20180528-WA0002.jpg IMG-20180528-WA0003.jpg IMG-20180528-WA0004.jpg