Karogi plīv...

Mūžīgi sirdīs ieslēdziet

Brīvības dienas skaistās,

Paceliet acis uz karogu!

Latvijas saule tur laistās.

Silts un saulains 21.septembra rīts dabā - tāds arī katrā sirdī ikvienam, kurš piedalījās svinīgā karogu pacelšanā. Skolu pagalmā lepni plīv Latvijas, Grobiņas novada un Eiropas Savienības karogi. Ik dienu tie atgādinās par piederību savai skolai, pilsētai un Eiropai.

21.septembris arī Olimpiskā diena, kad visi kopā vienojāmies kopīgā rīta vingrošanā.

007-IMG_3188.JPG 008-IMG_3189.JPG 009-IMG_3190.JPG 011-IMG_3192.JPG 019-IMG_3200.JPG 026-IMG_3207.JPG 027-IMG_3208.JPG 034-IMG_3215.JPG 038-IMG_3219.JPG 045-IMG_3226.JPG 046-IMG_3227.JPG 047-IMG_3228.JPG 053-IMG_3234.JPG 061-IMG_3242.JPG 064-IMG_3245.JPG 066-IMG_3247.JPG 067-IMG_3248.JPG 075-IMG_3256.JPG 076-IMG_3257.JPG 084-IMG_3265.JPG 086-IMG_3267.JPG 088-IMG_3269.JPG 089-IMG_3270.JPG 090-IMG_3271.JPG

Foto: G.Viļumsons