"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija" Liepājā

Liepājas universitāte piedāvā apgūt vides zinātni un inženieriju studiju programmā

"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija"

Studējot šajā programmā ir iespējams izvēlēties starp diviem apakšvirzieniem un attiecīgu iegūstamo kvalifikāciju - vides pārvaldības speciālists vai vides inženieris. Izvēloties studiju virzienu "vides pārvaldība", tiek apgūta vides problēmu risināšana izmantojot pārvaldības un plānošanas instrumentus - tiek apskatīta dokumentu pārvaldība, lietišķās attiecības, vides komunikācija, ilgtspējīgas attīstības plānošana u.c., savukārt, "vides inženierijas" virzienā tiek apgūta tehnoloģiju izmantošana - piemēram, inženiergrafika, biofizika, piesārņojuma samazināšanas un klimata tehnoloģijas, atjaunojamo energoresursu izmantošana, u.c.

Studentiem ir pieejamas  LiepU laboratorijas – vides ķīmijas laboratorija ar dažādiem portatīviem mērinstrumentiem, prototipēšanas laboratorija ar 3D printeriem un nanotehnoloģiju laboratorija.

Daži piemēri no līdz šim veiktajiem studentu pētījumiem – bambusa kā videi draudzīga materiāla audzēšana Latvijā, saules bateriju saražotā enerģijas daudzuma palielināšana izmantojot grafēna nanopārklājumu, elektroenerģijas ieguve no gaisa plūsmām ēku ventilācijas sistēmās ar miniatūru vēja ģeneratoru palīdzību, u.c.

Sīkāka informācija LiepU mājaslapā: https://www.liepu.lv/lv/584/vides-parvaldiba-un-inzenierija

 

inzeniergrafika.jpg nanotehn_lab.jpg vides_kiimija.jpg