Ja tu lasi, tad tu domā!

    Šāda bija galvenā atziņa, kuru 28.februāra rītā Grobiņas ģimnāzijā pauda vieslektors no Klaipēdas Universitātes Emilijus Gricius. Viņš tikās ar 10. un 11.klases jauniešiem, lai dalītos savā pieredzē, zināšanās un dzīves skatījumā un runātu par mūsdienu laikmetā tik svarīgo prasmi - kritisko domāšanu. Tāpat kā 10 km garam maratonam ir pakāpeniski jāsagatavo ķermenis, mērķtiecīgi un regulāri to trenējot, tā arī mūsu smadzenes ir jātrenē, lai mēs spētu atšķirt svarīgo no mazsvarīgā, patieso no meliem, kas mūsdienu informācijas telpu pārpludina ikdienas. Smadzeņu galvenais treniņš ir lasīšana. Neviena cita nodarbe, aktivitāte vai aizraušanās nespēj sniegt smadzenēm to efektu, ko sniedz LASĪŠANA. Par nākotnē apmaksātākajām profesijām vieslektors min nevis konkrētas nodarbošanās, bet tieši prasmi kritiski domāt. Un pat tad, ja absolvējot augstskolu, absolventam nebūs praktiska pieredze konkrētajā darba jomā, bet būs PRASME ĀTRI UN MĒRĶTIECĪGI apgūt jaunas zināšanas, tad darba vieta to novērtēs. 
Ne velti gudrie prāti jau senatnē ir teikuši, ka pats galvenais ir iemācīt cilvēkam domāt! 


Paldies skolotājai Dinai Kundziņai par piedāvāto iespēju!

Santa Līgute


Aizputes novada Atklātajā angļu valodas olimpiāde

23.februārī četras 7.klašu meitenes devās uz Aizputes vidusskolu, lai piedalītos Aizputes novada Atklātajā angļu valodas olimpiādē. Savas zināšanas bija jāparāda gan gramatikas jomā, gan arī lasītprasmē un rakstītprasmē. Izaicinājums bija liels, jo uzdevumu daudz, bet laiks - ierobežots.
Ļoti priecē sasniegtie rezultāti! 7.b klases skolniece Evelīna Jansone ieguva 2.vietu, 7.b klases skolnieces Baiba Balode un Silva Bumbule - atzinību. Paldies arī 7.a klases skolniecei Martai Kātiņai par ieinteresētību un vēlmi piedalīties olimpiādē. 

Santa Līgute

Tikšanās ar Grobiņas Lidotāju skolas absolventu...

1943./1944.gadā Grobiņā bija Lidotāju skola, kurā strādāja un mācījās vairāk kā 1250 cilvēki. Pēc kara Jānis Vasarietis, šīs skolas absolvents, bija saaicinājis kopā vairāk kā 500 no šiem ļaudīm. Vairākus gadus šie vīri, kopā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzes Lielvārdes daļas karavīriem apmeklēja Grobiņu. Pēdējā reize bija 2015.gadā. Šodien vēl dzīvi palikuši ir 5 Grobiņas Lidotāju skolas absolventi, viens no tiem ir Jānis Vasarietis. Man bija tā iespēja tikties ar viņu, viņa dzīvesvietā Rīgā. Enerģija, dzīvesprieks, gudrība, zinātkāre, humors, nerimstošs optimisms ir lielumi, kas raksturo šo fantastisko personību. Mūsu skolu bibliotēkā ir iespēja iegūt materiālus par Grobiņas Lidotāju skolu.

  20180215_101500.jpg 20180222_190824.jpg 20180222_190851.jpg

EESTI-100

24.februāris - Igaunijas 100.gadadiena. Mūsu draugi Audros un Paikusē bija uzaicinājuši šos svētkus svinēt kopā. Pērnavā, kuras novadā tagad ietilpst arī mūsu sadraudzības skolas, pēc 2017.gada reģionālās reformas, tika uzrakstīts un pirmoreiz nolasīts neatkarības manifests. Tāpēc valsts svētkus sāka atzīmēt jau 23.februārī Pērnavā, ar valsts prezidentes  Kersti Kaljulaidas un spīķera Eiki Nestora klātbūtni. Arī mums (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, skolu direktore Laila Urbāne, Grobiņas novada deputāts Uldis Ķepals) bija iespēja piedalīties, izjust emocionālo vienotību, viesmīlību un svētku noskaņu.

20180222_111258.jpg 20180222_232121.jpg 20180223_180351.jpg 20180223_235710.jpg IMG-20180224-WA0011.jpg IMG-20180224-WA0028.jpg IMG-20180224-WA0030.jpg IMG-20180224-WA0037.jpg IMG-20180224-WA0038.jpg IMG-20180224-WA0044.jpg IMG-20180224-WA0048.jpg

 

 

KAS? KĀPĒC? KUR? KAD?

21.februāra pēcpusdienā notika pasākums ar šādu nosaukumu, kura mērķis bija popularizēt ģeogrāfiju, rosināt skolēnus domāt, paplašināt redzesloku un veicināt sadarbību starp mūsu un novada skolu jauniešiem.

Pasākuma mērķauditorija – Grobiņas novada 7.klašu skolēni.

Pasākuma organizētāji un vadītāji – 8. – 12.klašu skolēni un ģeogrāfijas skolotāja Santa Karule.

Ģeogrāfijas pasākums notika draudzīgā, enerģētiskā, saliedētā gaisotnē, ko veicināja ievaddaļā notikusī sadalīšanās grupās pēc ģeogrāfiskajiem objektiem. Jaunieši ātri iepazinās, lai grupu darbā varētu draudzīgi un atbildīgi sadarboties.

Vecāko klašu jauniešu sagatavotie uzdevumi bija ļoti interesanti, kas lika domāt, spriest, secināt, analizēt un pamanīt pat visniecīgākās pazīmes ceļā uz pareizajām atbildēm. Erudīciju un zināšanas varēja pārbaudīt faktos, notikumos, ģeogrāfiskajos objektos, reliģijas jautājumos u.c. Interesanti bija skatīt, kas notiek ar pilsētām, kurās bijušas Olimpiskās spēles, kādas tās ir šobrīd.

Saldajā ēdienā, kamēr žūrija apkopoja punktus, Selīna Done sniedza ieskatu skarbajā, bet tajā pat laikā, ļoti atvērtajā, emocionāli norūdītajā Islandes ikdienā.

Esmu ļoti gandarīta par skolotājas Santas Karules sadarbību ar jauniešiem, šeit apvienojas zināšanas, erudīcija, profesionalitāte, spēja aizraut un iedvesmot. Šādi mēs audzinām patstāvīgus, atbildīgus, inteliģentus jauniešus, kas lepojas ar savu zemi un godā arī citas pasaules valstis un tautas.

 

Direktore Laila Urbāne

20180221_140240.jpg 20180221_140247.jpg 20180221_140301.jpg 20180221_140335.jpg 20180221_140345.jpg 20180221_140423.jpg 20180221_140436.jpg 20180221_143707.jpg 20180221_143803 1.jpg 20180221_143812.jpg 20180221_143835.jpg

“Sākumā bija prieks”

Ceturtdien, 1.februārī, Zentas Mauriņas piemiņas istabās notika viņas eseju krājuma “Sākumā bija prieks” atvēršanas svētki.

 Mūsu ievērojamās novadnieces, rakstnieces un filozofes, esejas par prieku ir tapušas emigrācijas laikā Zviedrijā, kad, kā grāmatas anotācijā raksta piemiņas istabu vadītāja Maija Rolava, “karš ir beidzies, dzīve ārēji vairs nav apdraudēta, bet jaunas saknes un dziļākus pieturas punktus autorei vēl nav izdevies atrast.”

Izdevniecības “Jumava” izdotās Z.Mauriņas grāmatas prezentācijā piedalījās arī Grobiņas ģimnāzijas 10.a klases skolēni Džonotans Leimants, Alija Djablova un Roberts Trumars, kuri lasīja fragmentus no eseju krājuma. Paldies skolotājai Inārai Ventaskrastei un skolēniem par dalību pasākuma veidošanā!

 I.Toropova