KAS? KĀPĒC? KUR? KAD?

21.februāra pēcpusdienā notika pasākums ar šādu nosaukumu, kura mērķis bija popularizēt ģeogrāfiju, rosināt skolēnus domāt, paplašināt redzesloku un veicināt sadarbību starp mūsu un novada skolu jauniešiem.

Pasākuma mērķauditorija – Grobiņas novada 7.klašu skolēni.

Pasākuma organizētāji un vadītāji – 8. – 12.klašu skolēni un ģeogrāfijas skolotāja Santa Karule.

Ģeogrāfijas pasākums notika draudzīgā, enerģētiskā, saliedētā gaisotnē, ko veicināja ievaddaļā notikusī sadalīšanās grupās pēc ģeogrāfiskajiem objektiem. Jaunieši ātri iepazinās, lai grupu darbā varētu draudzīgi un atbildīgi sadarboties.

Vecāko klašu jauniešu sagatavotie uzdevumi bija ļoti interesanti, kas lika domāt, spriest, secināt, analizēt un pamanīt pat visniecīgākās pazīmes ceļā uz pareizajām atbildēm. Erudīciju un zināšanas varēja pārbaudīt faktos, notikumos, ģeogrāfiskajos objektos, reliģijas jautājumos u.c. Interesanti bija skatīt, kas notiek ar pilsētām, kurās bijušas Olimpiskās spēles, kādas tās ir šobrīd.

Saldajā ēdienā, kamēr žūrija apkopoja punktus, Selīna Done sniedza ieskatu skarbajā, bet tajā pat laikā, ļoti atvērtajā, emocionāli norūdītajā Islandes ikdienā.

Esmu ļoti gandarīta par skolotājas Santas Karules sadarbību ar jauniešiem, šeit apvienojas zināšanas, erudīcija, profesionalitāte, spēja aizraut un iedvesmot. Šādi mēs audzinām patstāvīgus, atbildīgus, inteliģentus jauniešus, kas lepojas ar savu zemi un godā arī citas pasaules valstis un tautas.

 

Direktore Laila Urbāne

20180221_140240.jpg 20180221_140247.jpg 20180221_140301.jpg 20180221_140335.jpg 20180221_140345.jpg 20180221_140423.jpg 20180221_140436.jpg 20180221_143707.jpg 20180221_143803 1.jpg 20180221_143812.jpg 20180221_143835.jpg

“Sākumā bija prieks”

Ceturtdien, 1.februārī, Zentas Mauriņas piemiņas istabās notika viņas eseju krājuma “Sākumā bija prieks” atvēršanas svētki.

 Mūsu ievērojamās novadnieces, rakstnieces un filozofes, esejas par prieku ir tapušas emigrācijas laikā Zviedrijā, kad, kā grāmatas anotācijā raksta piemiņas istabu vadītāja Maija Rolava, “karš ir beidzies, dzīve ārēji vairs nav apdraudēta, bet jaunas saknes un dziļākus pieturas punktus autorei vēl nav izdevies atrast.”

Izdevniecības “Jumava” izdotās Z.Mauriņas grāmatas prezentācijā piedalījās arī Grobiņas ģimnāzijas 10.a klases skolēni Džonotans Leimants, Alija Djablova un Roberts Trumars, kuri lasīja fragmentus no eseju krājuma. Paldies skolotājai Inārai Ventaskrastei un skolēniem par dalību pasākuma veidošanā!

 I.Toropova

Sena gudrība saka: "Darbs dara darītāju!"

Sena gudrība saka: "Darbs dara darītāju!"

Vislatvijas skolēnu projekta "Esi Līderis" pamatskolas konkurss "Brīvprātīgie darbībā"ir noslēdzies. Mūsu projekta dalībnieki ir paveikuši lielus un labus darbus, kas ir pamanīti visā Latvijā. Liels paldies visiem, kas ieguldīja idejas, laiku un darbu, lai sev un apkārtējiem rastu prieku.

Šoreiz konkursa izvērtējumā tika iesaistīti visi laba darba vērtētāji, kas savu novērtējumu varēja atzīmēt ar “like” vai “patīk” sociālajā vietnē facebook.com – kopā visi darbi tika novērtēti ar 824 balsīm.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti pēc skatītāju balsojuma un žūrijas izvērtējuma.

Apsveicam uzvarētājus:

Pēc skatītāju vērtējuma

Grobiņas ģimnāzijas komanda <<Strādnieces>> 

Rebeka Rimma, Emīlija Anete Ozoliņa un Madara Treimane

Pēc žūrijas izvērtējuma

Carnikavas pamatskolas komanda <<Dāvā prieku>> 

 

Annija Elīza Zaruma, Mikus Alvils Gaigals, Anna Elizabete Lūse

Meistarklase ar Jāni Stabiņu

 

 

Šodien Grobiņas ģimnāzijā viesojās uzņēmējs Jānis Stabiņš un vadīja meistarklasi, kurā piedalījās projekta “Esi līderis” dalībnieki un 12.klašu skolēni.

Nodarbība bija iedvesmojoša un brīvā atmosfērā pavadīta. Tie, kuriem sekmes nav spīdošas noteikti iedvesmojās no Jāņa, jo, kā izrādās, nav jābūt izcilniekam, lai izveidotu veiksmīgu karjeru un gūtu panākumus.

Kā arī ieguvām vērtīgu informāciju, kas palīdzēs nākotnes karjeras veidošanā - ko rakstīt CV, ko nerakstīt, kas jānoskaidro pirms CV iesniegšanas un kā uzvesties darba intervijā. Arī to, cik ilgi nepieciešams nostrādāt kādā darba vietā, lai šis ieraksts CV būtu vērā ņemams.

Kopumā laiks bija pavadīts lietderīgi, un uzskatu, ka šāda veida nodarbības vidusskolas posmā ir nepieciešamas arī turpmāk.

 Alise, 12.b klase

 

Jaunas grāmatas ģimnāzijas bibliotēkā

 • Kūlis, Ēriks, Nelūdz, sudrabkaija : stāsti un noveles : izlase / Ēriks Kūlis ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktors Aldis Vēvers. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] 253, [2] lpp. 
 • Veinberga, Jana, Vēl viena diena : stāsti / Jana Veinberga ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Anda Brazauska. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] 173, [3] lpp. : ilustrācijas.
 • Žolude, Inga, Stāsti / Inga Žolude ; [redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska]. Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. 242, [5] lpp. 
 • Jundze, Arno, Sarkanais dzīvsudrabs : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga; mākslinieks Jānis Esītis; foto: Gunārs Janaitis. Rīga : Dienas Grāmata, [2017] 479, [1] lpp. ; 22 cm. Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII [13] . 
 • "Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums / Ilze Jansone ... [u.c.] ; [redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis]. Rīga : Dienas Grāmata, 2011. 270, [2] lpp. : il. 
 • Snips, Artūrs, Stāsti laika logos / Artūrs Snips ; [redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 285, [2] lpp.
 • Rokpelnis, Jānis, Muzejs : [romāns] / Jānis Rokpelnis ; [redaktore Gundega Blumberga ; literārā redaktore Sanda Rapa]. Rīga : Neputns, ©2017 86 lpp.
 • Egle, Jana, Gaismā : stāsti / Jana Egle ; [māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Žolude]. Rīga : Lauku Avīze, ©2016 127, [1] lpp. 
 • Šlāpins, Ilmārs, Jauno latviešu valoda / Ilmārs Šlāpins ; redaktore Antonija Skopa-Šlāpina. Otrais, papildinātais izdevums. [Rīga] : Ascendum, [2017] 1 tiešsaistes resurss ; 370,52 KB Satori bibliotēka . 
 • Bankovskis, Pauls, 18 / Pauls Bankovskis ; literārā redaktore Gundega Blumberga. Rīga : Dienas Grāmata, [2015] 1 tiešsaistes resurss (96 lapas) : ilustrācijas ; 2,23 MB Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 3 . 
 • Cepīte, Inguna, Ulsiks / Inguna Ula Cepīte ; redaktore Gundega Blumberga. Rīga : Dienas Grāmata, [2017] 254, [1] lpp. 
 • Gaile, Inga, Stikli / Inga Gaile ; [redaktore Gundega Blumberga]. Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. 175, [1] lpp. ; 22 cm. Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4 . 
 • Raščevska, Ilga, Norakstītie / Ilga Raščevska ; redaktore Gundega Sēja]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 415 lpp. 
 • Bankovskis, Pauls, Kur pazuda saimnieks? : stāsti par mūsu vēsturi / Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. [Rīga] : liels un mazs, [2017] 157, [2] lpp. : ilustrācijas. 
 • Ziedonis, Rimants, Dzīves pieredze un ziepju burbuļi : stāsti / Rimants Ziedonis ; redaktore Anda Brazauska. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] 237, [1] lpp. 
 • Bērziņa-Reinsone, Sanita, Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā / Sanita Reinsone ; redaktore Gundega Blumberga]. Rīga : Dienas Grāmata, c2015. 363, [1] lpp. : il., faks. 
 • Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / [sakārtojusi redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 176 lpp.
 • Zālīte, Māra, Dziesmu rakstā / Māra Zālīte ; [redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains]. Rīga : Mansards, ©2015. 204, [1] lpp. 
 • Jaunsudrabiņš, Jānis, Vēja ziedi : Rasmas stāsts / Jānis Jaunsudrabiņš [teksts, ilustrācijas] ; [atbildīgā redaktore Eva Jansone]. Rīga : Jumava, ©2017. 134, [1] lpp., [8] lpp. iel. : ilustrācijas, portrets. 

 

Barikāžu laiku piemiņas pasākums

Barikāžu laika piemiņas pasākumā 20.janvarā vakarā pulcējās Grobiņas novada ļaudis. Pie atmiņu ugunskura Robežnieku zālē dziedāja vīru ansamblis "Dziedonis", dzeju runāja ģimnāzijas puiši, atmiņās dalījās barikāžu dalībnieki.
Ap Robežnieku kultūras centru dega īsti ugunskuri.

Tos uzraudzīja ģimnāzijas jaunsargi un visu vakaru viņiem bija iespēja ne tikai sildīties, bet klausīties viedo vīru atmiņu stāstos.

20180120_193118.jpg 20180120_193505.jpg