Karogi plīv...

Mūžīgi sirdīs ieslēdziet

Brīvības dienas skaistās,

Paceliet acis uz karogu!

Latvijas saule tur laistās.

Silts un saulains 21.septembra rīts dabā - tāds arī katrā sirdī ikvienam, kurš piedalījās svinīgā karogu pacelšanā. Skolu pagalmā lepni plīv Latvijas, Grobiņas novada un Eiropas Savienības karogi. Ik dienu tie atgādinās par piederību savai skolai, pilsētai un Eiropai.

21.septembris arī Olimpiskā diena, kad visi kopā vienojāmies kopīgā rīta vingrošanā.

007-IMG_3188.JPG 008-IMG_3189.JPG 009-IMG_3190.JPG 011-IMG_3192.JPG 019-IMG_3200.JPG 026-IMG_3207.JPG 027-IMG_3208.JPG 034-IMG_3215.JPG 038-IMG_3219.JPG 045-IMG_3226.JPG 046-IMG_3227.JPG 047-IMG_3228.JPG 053-IMG_3234.JPG 061-IMG_3242.JPG 064-IMG_3245.JPG 066-IMG_3247.JPG 067-IMG_3248.JPG 075-IMG_3256.JPG 076-IMG_3257.JPG 084-IMG_3265.JPG 086-IMG_3267.JPG 088-IMG_3269.JPG 089-IMG_3270.JPG 090-IMG_3271.JPG

Foto: G.Viļumsons

... un skola ir sākusies!

Lai ražīgs Jaunais mācību gads!

003-IMG_2965.JPG 012-IMG_2974.JPG 013-IMG_2975.JPG 016-IMG_2978.JPG 019-IMG_2981.JPG 023-IMG_2985.JPG 027-IMG_2989.JPG 028-IMG_2990.JPG 032-IMG_2994.JPG 037-IMG_2999.JPG 038-IMG_3000.JPG 039-IMG_3001.JPG 043-IMG_3005.JPG 044-IMG_3006.JPG 046-IMG_3008.JPG 047-IMG_3009.JPG 049-IMG_3011.JPG 055-IMG_3017.JPG 056-IMG_3018.JPG 058-IMG_3020.JPG 059-IMG_3021.JPG 062-IMG_3024.JPG 068-IMG_3030.JPG 073-IMG_3035.JPG 077-IMG_3039.JPG 078-IMG_3040.JPG 079-IMG_3041.JPG 081-IMG_3043.JPG 088-IMG_3050.JPG 091-IMG_3053.JPG 093-IMG_3055.JPG 097-IMG_3059.JPG 098-IMG_3060.JPG 099-IMG_3061.JPG 103-IMG_3065.JPG 105-IMG_3067.JPG 110-IMG_3072.JPG 112-IMG_3074.JPG 115-IMG_3077.JPG 117-IMG_3079.JPG 127-IMG_3089.JPG 133-IMG_3095.JPG 134-IMG_3096.JPG 143-IMG_3105.JPG 150-IMG_3112.JPG 153-IMG_3115.JPG 157-IMG_3119.JPG 173-IMG_3135.JPG 181-IMG_3143.JPG 187-IMG_3149 1.JPG 187-IMG_3149.JPG 189-IMG_3151.JPG 198-IMG_3160.JPG 203-IMG_3165.JPG 206-IMG_3168.JPG 209-IMG_3171.JPG

Foto:G.Viļumsons

 

Mīļie skolēni!

Skola un klašu audzinātāji Jūs gaida, skatīt foto.  Es ticu, ka šis būs labākais mācību gads!

Direktore Laila

0209-01.jpg 0209-02.jpg 0209-03.jpg 0209-04.jpg 0209-05.jpg 0209-06.jpg 0209-07.jpg 0209-08.jpg 0209-09.jpg 0209-10.jpg 0209-11.jpg 0209-12.jpg 0209-13.jpg 0209-14.jpg 0209-15.jpg 0209-16.jpg 0209-17.jpg 0209-18.jpg 0209-19.jpg 0209-20.jpg 0209-22.jpg 0209-23.jpg 0209-24.jpg 0209-25.jpg

Mūsu labās emocijas un sajūtas

24. un 25. maijā 8.c un 7.b klases kopā ar audzinātājām Inesi Ķepali un Ingu Kažimiru-Brūderi un ğeogrāfijas skolotāju Aiju Brūnu devās izzinošā mācību ekskursijā. Eiropas projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, apmeklējām ražošanas uzņēmumu SIA " Saldus maiznieks" un VAS starptautisko lidostu "Rīga", lai iepazītos ar darba vidi, uzzinātu par uzņēmuma darbības virzieniem, ražoto produkciju un profesijām. Skolotāja Aija pievērsa skolēnu uzmanību ceļā apskatāmiem  dabas un vēstures objektiem. 25.maijā visas dienas garumā aktīvi piedalījāmies "ZZ čempionāta" fināla sacensībās. Novēlam katram izbaudīt tās labās sajūtas un emocijas, ko piedzīvojām šo divu dienu laikā! Paldies Grobiņas domei, Grobiņas ğimnāzijai un vecākiem par atbalstu! 

Inese Ķepale

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg IMG-20180524-WA0006.jpg IMG-20180524-WA0012.jpg IMG-20180524-WA0026.jpg IMG-20180525-WA0000.jpg IMG-20180528-WA0002.jpg IMG-20180528-WA0003.jpg IMG-20180528-WA0004.jpg

 

 

Atskats uz Pēdējā zvana pasākumu

Paldies 11. un 8.klasēm un audzinātājām par jauko pasākumu!

20180518_081207 - kopija - kopija - kopija.jpg 20180518_081207 - kopija 2 - kopija.jpg 20180518_130734 - kopija - kopija.jpg 20180518_130802 - kopija - kopija.jpg 20180518_132120 - kopija - kopija.jpg 20180518_132547 - kopija - kopija.jpg 20180518_132604 - kopija - kopija.jpg 20180518_132657 - kopija - kopija.jpg 20180518_132712_001 - kopija - kopija.jpg 20180518_133057 - kopija - kopija.jpg 20180518_133902 - kopija - kopija.jpg 20180518_134152 - kopija - kopija.jpg 20180518_134244 - kopija - kopija.jpg 20180518_134327 - kopija - kopija.jpg 20180518_135301 - kopija - kopija.jpg 20180518_135811 - kopija - kopija.jpg 20180518_140112 - kopija - kopija.jpg 20180518_140112 - kopija 2.jpg 20180518_140532_001 - kopija.jpg 20180518_141019 - kopija.jpg 20180518_141019.jpg 20180518_141557 - kopija.jpg 20180518_141557.jpg 20180518_141943.jpg 20180518_142816.jpg 20180518_143133.jpg

Labie darbi Latvijai

      Ģimnāzijā jau otro gadu vizuālās mākslas stundās 10.klases skolēni zīmē skices kāda objekta vizuālā tēla uzlabošanai. Šogad - “Skolas ielas” autobusu pieturas nojumei. Grobiņas novada galvenais arhitekts Uģis Kaugurs izvērtēja skices un kopā ar ģimnāzijas direktori un vizuālās mākslas skolotāju izdarīja izvēli. Tad skolēni aprēķināja nepieciešamo krāsas daudzumu, skolas saimnieks iegādājās krāsas. 11.maija saulainajā dienā visi desmitie devās uz pieturu "Skolas iela" un 4 stundu laikā zīmējumi no skiču lapām klājās uz nojumes sienām. Saulīte žāvēja krāsojumu, garāmgājēji un garāmbraucēji apbrīnoja darbošanos, gandarījums par padarīto ir liels un patiess.

we.jpg we2.jpg we3.jpg we4.jpg