Durvju rotāšanas konkurss “Latvijas vērtības”

Nolikums

Konkursa mērķi

Rosināt ģimnāzijas jauniešus apzināties Latvijas vērtības.

Izgreznot skolu, klašu durvis.

Veicināt skolēnu radošumu.

Konkursa uzdevumi

Klašu kolektīvos pārrunāt Latvijas vērtības.

Izrotāt klases durvis.

Radoši izmantot dažādus oriģinālus materiālus.

Dalībnieki

Konkursā piedalas 7. – 12.klašu skolēni.

Darba vērtēšana

Darbus vērtēs Laila Urbāne, Santa Karule, Ilona Toropova, Aija Brūna, Dace Jurjāne un Nora Pričina.

Vērtēšanas kritēriji:

1. Rorājuma atbilstība tēmai;

2. Materiālu radoša un oriģināla pielietošana;

3. Rūpība, kompozīcija, estētiskais baudījums.

Papildpunkti par 309., 306., 305., 303., 207., 204., 208.kabinetu durvju rotāšanu.

Konkursa norises termiņi

Darbs jāveic līdz 2017.gada 10.novembra pēcpusdienai plkst.15.00.

Apbalvošana notiks 2017.gada 17.novembrī  aktu zālē svinīgajā pasākumā.

Balvas

Pirmo 3 vietu ieguvēji saņems pārsteiguma balvas.

Pasākumu organizē Skolēnu dome.

Patriotisma nedēļa 10.11.2017. – 18.11.2017.

 

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

01.11. – 10.11.plkst.12.00

Klašu durvju rotāšanas konkurss “Mūsu vērtības – Latvijas vērtības”

7.-12.kl.

Skolēnu domes Izglītības nodaļa

10.11.plkst.18.00.

Rudens balle, veltīta vīrišķībai, drosmei, gudrībai un spēkam.

7.-12.kl.

Skolēnu domes Kultūras nodaļa

11.11.plkst.18.00

Lāpu gājiens no Dzērves laukuma, veltīts Lāčplēša dienai

7.-12.kl.

Grobiņas novada kultūras nodaļa

15.11.plkst.13.20

Erudīcijas konkurss “Ceļā uz simtgadi”

7.-9.kl.

Ģimnāzijas Eiropas klubs

16.11.

Cikla “Satiekam personības” nodarbība “Militārās profesijas”

7.-12.kl.

D.Kundziņa

17.11.plkst.10.10

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svinīgais pasākums aktu zālē

7.-12.kl.

A.Cinkus

 

GROBIŅAS ĢIMNĀZIJAS 12.SKOLĒNU DOME

Skolēnu domes priekšsēdētāja – Selīna Krista Done

Priekšsēdētājas vietniece – Amanda Bauže