Patriotisma nedēļa 10.11.2017. – 18.11.2017.

 

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgie

01.11. – 10.11.plkst.12.00

Klašu durvju rotāšanas konkurss “Mūsu vērtības – Latvijas vērtības”

7.-12.kl.

Skolēnu domes Izglītības nodaļa

10.11.plkst.18.00.

Rudens balle, veltīta vīrišķībai, drosmei, gudrībai un spēkam.

7.-12.kl.

Skolēnu domes Kultūras nodaļa

11.11.plkst.18.00

Lāpu gājiens no Dzērves laukuma, veltīts Lāčplēša dienai

7.-12.kl.

Grobiņas novada kultūras nodaļa

15.11.plkst.13.20

Erudīcijas konkurss “Ceļā uz simtgadi”

7.-9.kl.

Ģimnāzijas Eiropas klubs

16.11.

Cikla “Satiekam personības” nodarbība “Militārās profesijas”

7.-12.kl.

D.Kundziņa

17.11.plkst.10.10

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svinīgais pasākums aktu zālē

7.-12.kl.

A.Cinkus