Metodiskais darbs skolā

Skolā metodisko darbu koordinē 3 metodiskās komisijas (MK):

Eksakto zinātņu MK vada Dace Tomsone

I. Kāle, I.Roze, A. Duļbinska, I.Ķepale,  A. Pričins, D. Tomsone, I.Saveļjeva, I.Sīpola, B.Pelēķe, A.Cinkus, A.Brūna, S.Karule, A.Poriņa, A.Poriņš

Humanitāro zinātņu MK vada Ināra Ventaskraste

I. Štranka, K. Strīķe, A. Elere, G. Viļumsons, D. Jurjāne, I. Klimbe-Kārkliņa, I. Toropova. M. Freiberga

Svešvalodu MK vada Ilze Poprocka

I.Kalniņa, S.Līgute, A. Kuguliņa, I.Kažimira-Brūdere, A.Zalāne, G.Turova