“Spārni 2017”

8. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas kvalitātes balvas “Spārni 2017”. Par ilgtspējīgu projektu īstenošanu balvas septiņās nominācijās saņēma piecas izglītības iestādes un divas nevalstiskās organizācijas.

Kvalitātes balva “Spārni” ir tradicionāls konkurss, ko VIAA rīko katru otro gadu kopš 2004. gada, lai sekmētu labas kvalitātes Erasmus+ projektu izstrādi un ieviešanu,  novērtētu projektu vadītāju ieguldījumu un veicinātu starptautiskas pieredzes apmaiņu.

 

Nominācijā 2014. gada Erasmus+ stratēģiskās starpskolu partnerības projekts - Grobiņas ģimnāzija par projektu “Kā veicināt izglītības procesa pievilcību 21.gadsimta pusaudžiem?” Īpašs PALDIES ģimnāzijas projektu koordinatorei Indrai Kalniņai par enerģiju, radošumu, cilvēcīgumu aizraujot gan skolēnus, gan skolotājus, gan skolēnu vecākus. Šī pieredze paver citu skatījumu uz pasaulē notiekošām lietām, ļauj novērtēt mūsu Latvijas cilvēku sirds gudrību, vērtības, attieksmi. Atkal esam jaunu izaicinājumu priekšā, darbosimies un sadarbosimies, mēs kopā varam!

20171208_172109.jpg 20171208_172357.jpg 24899043_10207935732870689_2114466114_n.jpg 24899128_10207935751391152_1441061350_n.jpg 24989339_10207935721550406_818291561_n.jpg 24989537_10207935721470404_143576710_n.jpg

Atmiņas par pēdējām dienām Malmē

Pēdējās dienās "Nordplus" projektā  "Baltijas tūrisms" ir gan izglītojoša izklaide nacionālo ēdienu vakarā, kurā katras valsts pārstāvji prezentēja savas valsts ēdienus, gan darbs grupās, ģenerējot idejas, kā attīstīt un īstenot savu biznesa ideju kādai nebijušai aktivitātei Malmē. Bijām arī tramplīna parkā "Bounce", kur kārtīgi izlēkājāmies. Pēdējā dienā katra skolēnu grupa prezentēja savu ideju jaunai aktivitātei Malmē. Grupu darbu izvērtēja un uzklausīja Malmes tūrisma pārstāve.

IMG-20171016-WA0000.jpg IMG-20171016-WA0001.jpg IMG-20171016-WA0004.jpg IMG-20171016-WA0005.jpg IMG-20171016-WA0006.jpg IMG-20171016-WA0007.jpg

Erasmus + projekts Nr. 2014-1-LV01-KA201-000431 „ Kā padarīt mācību procesu interesantu 21.gadsimta pusaudžiem”

   Šajā gadsimtā sadarbība ir kļuvusi par neatņemamu mācīšanās daļu un izglītībā ienāk starppriekšmetu skatījums un integrētā apmācība. Šīs prasības liek skolotājiem mainīt stundu un ārpusstundu mācību metodes, lai padarītu mācību procesu interesantu skolēniem. To mēģināja risināt arī Grobiņas ģimnāzijas koordinētajā Erasmus+ stratēģiskās starpskolu partnerības projektā “Kā padarīt mācību procesu pievilcīgāku 21. gadsimta pusaudžiem” sadarbībā ar partnerskolām no Lietuvas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas un Turcijas laikā no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

   Projekta ietvaros notika 6 mācīšanas/mācīšanās aktivitātes partnerskolās, kuru laikā izstrādāja mācību stundas par dažādām projekta tēmām: karjeras izglītība, skolēnu motivācijas paaugstināšana, eksaktie un humanitārie mācību priekšmeti, satura un valodas integrēta apmācība (CLIL) un radošas metodes iekļaujošajā izglītībā, kā arī skolēns - skolēns mācīšanās. Šo aktivitāšu laikā veicināja skolotāju un skolēnu sadarbību, sagatavotās stundas aprobēja starptautiskajās skolēnu komandās, kā arī partneru skolās. Šīs aktivitātes palīdzēja skolēniem apzināties savas mācīšanās stiprās un vājās puses, atrast alternatīvus risinājumus, paust savu redzējumu par emocijām un radošā veidā risināt sarežģītas situācijas. Veicot šo nodarbi, attīstījās skolēnu kritiskās domāšanas prasmes. Tas paaugstināja arī skolotāju pašapziņu, jo ārzemju skolēni un kolēģi vērtēja viņu stundas, kā arī ieteica, ko stundā uzlabot un kā padarīt stundas radošas un interesantas, tādējādi palīdzot skolēniem sasniegt labu akadēmisko rezultātu.

   Šo mācību stundu paraugi un ieteikumi tika apkopoti informatīvajā izdevumā “Mūsdienīga skolotāja rokasgrāmatā”, kura ir pieejama projekta mājaslapā http://erasmusgrobina.lv.

Projekta "Nordplus" sanāksme Zviedrijā

   No 9.oktobra līdz 13.oktobrim Malmē. Piedalās skolēni un skolotāji no Somijas, Islandes, Zviedrijas un Latvijas. Programmas nosaukums "Baltijas tūrisma plāns". 

   No Grobiņas ģimnāzijas uz Malmi devās 11.klases skolniece Rebeka Jozepa un 12.klases skolēni Agnese Tene, Arnis Birze un Sintija Ruicēna, kā arī skolotāji Indra Kalniņa, Ilze Poprocka un Kristīne Strīķe.

   Vakar, projekta 1.dienā, zviedri izrādīja savu pilsētu Malmi, kurā varējām izvējoties un mazliet pasalt. Šodien rīts sākās ar došanos uz Malmes tūrisma centru, kur skolēni prezentēja savu mājasdarbu. Viņi izpētīja Malmes tūrisma piedāvājumu internetā.  Prezentēja tā stiprās un vājās puses, savus ieteikumus tā uzlabošanā. Pēcpusdienā skolēni darbojas jauktās grupās un izstrādā vienu tūrisma piedāvājumu jauniešiem. Rīt tā ideja būs jāprezentē pārējiem.

IMG-20171010-WA0000.jpg IMG-20171010-WA0015.jpg IMG-20171010-WA0016.jpg IMG-20171010-WA0017.jpg IMG-20171010-WA0018.jpg IMG-20171010-WA0019.jpg IMG-20171010-WA0020.jpg IMG-20171010-WA0021.jpg

Projekta piektā diena

Šajā dienā projekta dalībnieki ar uzdevumu palīdzību iepazina trīs Saloniku kultūrvēsturiskas vietas: St.Demetrius baznīcu, Rotundu un Romiešu forumu.

Pēc tam jaunieši iesaistījās pašu sagatavotos uzdevumos un aktivitātēs.

Jau sākam posties mājupceļam. Lai gan laiks šeit kā vasarā, atgriezīsimies rudenī.

20171006_104738.jpg 20171006_110847.jpg 20171006_111751.jpg 20171006_122128.jpg

Projekta " Veseli prāti veselā Eiropā" 4.diena Grieķijā

Sveiki, projekta ceturtajā dienā dalībvalstis prezentēja rezultātus aptaujai par ēšanas paradumiem. Katrai valstij bija jāizpēta divi no aptaujas jautājumiem. Vēlāk bija iespēja noklausītirs uztura speciālista lekciju par veselīgu un sabalansētu uzturu.

20171005_094841.jpg 20171005_112212.jpg 20171005_112532.jpg IMG-20171005-WA0102.jpg

Projekts "Veseli prāti veselā Eiropā"

Sveiki, ziņa no 2.un 3.projekta tikšanās dienas. Vakar skolēni devās ekskursijā uz Saloniku olimpisko muzeju un pavadīja dienu kopā ar vietējiem jauniešiem. Skolotāji savukārt piedalījās seminārā "Kā skolas tiek galā ar atkarībām". Šodien, 4.oktobrī, visi projekta dalībnieki devās uz Alistratis stalaktītu alām un Dramas pilsētu, pa ceļam aplūkojot tipiskas Grieķijas ainavas.

20171003_131658.jpg 20171004_105101.jpg 20171004_124933.jpg 20171004_124933_1.jpg 20171004_124933_2.jpg

Projekta ERASMUS sanāksme Grieķijā

 Braucam mēs - I.Kalniņa, I.Ekte, I.Ķepale, M.Jūrmale, A.Reijere 8.b, E.A.Ozoliņa 8.c, V.Kālis 9.b.

Esam veiksmīgi nokļuvuši Grieķijā,  iepazinušies ar  viesģimenēm un skolu, skolotāji iekārtojušies  viesnīcā.

Gūti pirmie iespaidi par skolu un krāšņo pilsētu Salonikiem.

20171002_152254.jpg 20171002_163815.jpg 20171002_165956.jpg 20171002_174427.jpg 20171002_174538.jpg 20171002_175122.jpg

Projekti 2017./2018.m.g.

Īstenojamie projekti Grobiņas sākumskolā un Grobiņas ģimnāzijā

2017. /2018.m.g.

  • VISC un ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

SAM 8.3.1. "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu".

Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002.

Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.

Projektā tiek iesaistīti visi sākumskolas skolēni un skolotāji, mācīšana un mācīšanās balstās uz sadarbību, pašmācīšanos, tehnoloģiju pielietošanu mācību darbā, pozitīvo vērtēšanu, atgriezenisko saiti, sociāli emocionālo mācību vidi.

  • VISC un ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekts tiks realizēts abās skolās ar mērķi nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

  • VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekts tiek realizēts sākumskolā un ģimnāzijā uzlabojot atbalstu karjeras mērķtiecīgai virzībai. Darbu veic 2 karjeras konsultanti.

  • IKVD un ESF projekts  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

SAM 8.3.4."Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus".

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001.

Īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projektā tiks dots atbalsts samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus abās skolās.

  • Grobiņas novada Domes un ESF projekts “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse”.

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 31. decembrim.

Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem viesiem Grobiņas novada iedzīvotājiem, jo īpaši 1583 teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu rādītāju, īstenojot 9 projekta darbības.

Projekta ietvaros tiek plānotas šādas darbības, kas tiks piedāvātas arī Grobiņas sākumskolas un ģimnāzijas audzēkņiem:

1.      Pasākuma cikls 2 mācību gadu garumā – vispārējā veselību veicinošā vingrošana fizioterapeita vadībā bērniem no 3 līdz 12 gadu vecumam, t.sk. iegādājoties specializētu vingrošanas inventāru;

2.       Pasākuma cikls 1 mācību gada garumā – peldēšanas nodarbības 3. – 4. klašu skolēniem (10 – 12 gadu veci bērni);

3.       Veselību veicinošs un veselīgu dzīvesveidu sekmējošs pasākumu komplekss pašvaldības bērniem ārpus Grobiņas novada teritorijas;

4.      Pasākumu komplekss emocionālās vardarbības mazināšanai;

5.      Pasākumu komplekss iedzīvotāju atkarību mazināšanai.

  • Grobiņas novada Domes un  Latvijas vides aizsardzības fonda projekts“Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā” .

Projekts tiks īstenots programmas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros.

Īstenošanas laiks – 2017.gads.

Grobiņas ģimnāzijā tiks organizēta lekcija, kas būs pieejama jebkuram Grobiņas novada iedzīvotājam. Tās laikā varēs uzzināt jaunumus vides jomā, kā arī iepazīties ar terminu bioekonomika un saprast, kā no atkritumiem varam veidot augstas pievienotās vērtības produktus, piemēram, koks var būt izejviela bioplastmasai. Papildus tam Grobiņas novada sākumskolas audzēkņiem (ap 250) un pamatskolas audzēkņiem (ap 140) tiks nodrošinātas izglītojošas ekskursijas uz Grobiņas novadā esošo atkritumu poligonu “Ķīvītes”, ko apkalpo SIA “Liepājas RAS”. Ekskursijā papildus teorētiskajam izklāstam notiks dažādas atraktīvas spēles, kas veicina videi draudzīgu domāšanu. Vecāko klašu audzēkņiem tiks organizēta iespēja piedalīties D. Medouza imitācijas spēlē “Zveja”, kas dos priekšstatu par atjaunojamo resursu apsaimniekošanu.

Eiropas Komisijas Erasmus+ KA 1 projekts 2016-1-LV01-KA101-022458 skolotāju tālākizglītībai“ Interaktīvās apmācības ieviešana Grobiņas novada skolās” (Introduction of CLIL in Grobiņa municipality schools” )

Īstenošanas laiks:  2016.gada 21.VII – 2017.gada 31.XII.

Mērķis: projekta ietvaros 9 Grobiņas novada skolotāji piedalās tālākizglītības kursos dažādās  Eiropas Savienības valstīs. Kursu galvenais mērķis ir izplatīt interaktīvās apmācības ideju, kad dažādus priekšmetus māca svešvalodās.

  • Eiropas Komisijas Erasmus+ KA2 projekts 2016-1-LV01-KA201-022634 Grobiņas ģimnāzijas 7.- 9. klasei“Veseli prāti veselā Eiropā”  (“Healthy Minds for Healthy Europe”)

Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.septembtis – 2018.gada 31.augusts.

Projektā iesaistīti partneri no Lietuvas, Itālijas, Spānijas, Kipras un Grieķijas.

Projekta mērķis ir sagatavot aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem atbrīvoties no dažāda veida atkarībām – mobilā telefona lietošanas, neveselīga uztura lietošanas, alkohola lietošanas, vardarbības izpausmēm, u.c. Katras sanāksmes laikā skolēniem un skolotājiem tiek organizētas simulācijas spēles, kurās viņi mācās, kā pārliecina savus vienaudžus dzīvot veselīgu dzīvi.

  • Eiropas Komisijas Erasmus+  KA2 projekts Grobiņas sākumskolai“ Lasi prieka pēc, prieks lasīt”  ( “ Read for Fun, Fun to Read” )

Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.septembris – 2018.gada 31.augusts.

Projektā piedalās 6 valstīs – Portugāle, Turcija, Spānija, Horvātija, Latvija un Ungārija.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnus lasīt sev piemērotu literatūru, izmantojot spēļu elementus. Projekta ietvaros notiks 6 sanāksmes.

  • Ziemeļvalstu Padomes Nordplus projekts“Baltijas tūrisma biznesa plāni” ( Baltic Business plans)  Grobiņas ģimnāzijas 10. -12.klasēm.

Īstenošanas laiks:  2016.gada 1. septembris – 2018. gada 30. aprīlis.

 Projektā iesaistītas skolas no Somijas, Zviedrijas, Latvijas un Islandes.

 Projekta mērķis ir vērsts uz jauniešu kritiskās domāšanas un biznesa organizēšanas prasmju attīstīšanu. Projekta ietvaros skolēni veidos 4 biznesa plānus un ieteiks veidus kā tos realizēt praksē.

  • Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” un Grobiņas ģimnāzija  Brīvprātīgā skolu tīkla ietvaros sadarbojas, ar mērķi īstenot sistēmisku, līdzatbildīgu un uz pašiniciatīvu balstītu metodiskā darba pilnveidi sekmīgai pārejai uz kompetencēs balstītu izglītību.

Īstenošanas laiks: 2017.gads.

Rezultātā skola veiksmīgi adaptē jauno mācību saturu un tajā izvirzītās mācīšanas un mācīšanās jomas.