Ķīmijas 59.olimpiādes 2.posms 9.-12.klasēm

Ķīmijas 59.olimpiādes 2.posms 9.-12.klasēm notika 6. februārī ( tiešsaistē).

No 9.klasēm  olimpiādē piedalījās Bunka Helēna Anna, Andersons Kārlis, Dūče Katrīna, Flakse Ance, Ūtrups Kārlis, Rence Diāna Marta, Pulkstene Airita.

Zukulis Emīls un Andersons Pēteris pārstāvēja 11.klasi.

Birze Arnis pārstāvēja 12.klasi.

Apsveicam Anci Flaksi ar iegūto 3. vietu un Arni Birzi ar atzinību.

Ķīmijas skolotājas Ināra Saveļjeva un Anna Duļbinska sveic

visus olimpiādes dalībniekus ar iegūtajiem punktiem un vietām,

paldies par ieguldīto darbu. 

Svešvalodas ir cieņā!

8.februāri Nīcas vidusskolā noritēja 2.posms krievu valodas (svešvalodas) 22.olimpiādei.

No Grobiņas ģimnāzijas izteica vēlmi  parādīt  savas zināšanas valodā divas 11.klases skolnieces: Zane Mamonova un Jolanta Kučinskaite.

Meitenēm vajadzēja izpildīt integrēto testu un uzrakstīt radošu darbu. Rezultātā,9 dalībnieku konkurencē ,Zanei Mamonovai 2. vieta, bet Jolantai Kučinskaitei ir atzinība.

Paldies meitenēm par paveikto darbu!

 Krievu valodas skolotāja Olga Furmanova

Skolēni gūst panākumus ekonomikas olimpiādē

31.janvārī notika ikgadējā ekonomikas olimpiāde tiešsaistē vidusskolēniem. Patiess bija prieks, ka vēlmi piedalīties izteica 21 skolēns. 

Un rezultāti priecē: Arnis Birze-1. vieta, Dāvids Vorobjovs- 2. vieta , Agnese Tene- 3. ieta un atzinību ieguva Annija Bluka. 

Arnis ir uzaicināts piedalīties 3. posma- valsts olimpiādē. Vēlēsim Arnim spēku, izturību un, protams, ka zināšanas. 

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē!

Skolotāja Ilze Kāle

 

2. posma matemātikas olimpiāde

Lepojamies ar mūsu skolas matemātiķiem, kuri startēja 2. posma matemātikas olimpiādē un ieguva godalgotas vietas!

7. klašu grupā:

Evelīna Jansone (Irēna Roze)-  2. vieta 

Annija Čadore (Irēna Roze)-  atzinība

Sanija Feodosova (Gunta Vītola)- 2. vieta

Artūrs Rožlapa (Gunta Vītola)- atzinība

Baiba Balode (Gunta Vītola)-  atzinība 

8. klašu grupā:

Krista Laiveniece (Inese Ķepale)- 3. vieta

Paula Tumpele (Inese Ķepale)- atzinība

2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde

   Šī gada 29.janvārī norisinājās 2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. - 12. klasei. Pirmo reizi olimpiādes uzdevumi bija jāpilda elektroniski tiešsaistē. Olimpiādes uzdevumiem bija 2 daļas: 1.daļas uzdevumi bija saistīti ar kultūru, literatūru un valodu, bet 2.daļā bija jāraksta pārspriedums, izvēloties vienu no trim piedāvātajiem tematiem, kas saistāmi ar Paula Bankovska romānu „18”.

  Novadu olimpiādē piedalījās skolnieces no Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Nīcas, Vaiņodes vidusskolas un Grobiņas ģimnāzijas.  No Grobiņas ģimnāzijas novada olimpiādē piedalījās 11.klases skolnieces Zane Mamonova un Annija Bluka (skolotāja K.Strīķe) un 12.klases skolnieces Alise Bauže un Selīna Krista Done (skolotāja I.Ventaskraste). Paldies olimpiāžu dalībniecēm par piedalīšanos un skolotājām par atbalstu!

Apsveicam Zani Mamonovu ar 3.vietu un Anniju Bluku ar atzinību 11.klašu grupā!

 Latviešu valodas skolotāja K.Strīķe

Liepājas Universitātes ikgadējā matemātikas un fizikas olimpiāde

Liepājas Universitātes ikgadējā matemātikas un fizikas olimpiādē mūsu Grobiņas ģimnāzijas vidusskolas komanda (Una Šofere 10.klase, Pēteris Andersons un Emīls Zukulis 11.klase, Arnis Birze 12.klase) fizikā 13 skolu konkurencē no Liepājas un bijušā Liepājas rajona skolām ieguva augsto 3.vietu. Individuālajā sniegumā vislabāk sevi parādīja Emīls Zukulis ar iegūto 2.vietu no 11.-tajiem un Arnis Birze- 3.vieta 12.klašu skolēnu konkurencē. Paldies jauniešiem par ieguldīto darbu un apsveicam ar panākumiem.

 ARMANDS PRIČINS

Panākumi matemātikas olimpiādē

2. februārī norisinājās 2. posma matemātikas olimpiāde Kapsēdes pamatskolā.

 

Grobiņas ģimnāzijas skolēni Arnis Birze  ieguva 1. vietu un Agnese Tene 3.vietu (12. klašu grupā), Zane Mamonova- 3.vietu un Emīls Zukulis atzinību(11.klašu grupā), 10. klašu grupā atzinību ieguva Una Šofere.

9. klašu grupā Valts Kālis ieguva 3. vietu un atzinības ieguva Ance Flakse, Marats Almanis.

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās matemātikas olimpiādē!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus olimpiādei!

 

Matemātikas skolotāja Ilze Kāle

Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde

Lepojamies ar mūsu skolas matemātiķiem, kuri startēja Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē. 10.-12. klašu komandu kopvērtējumā tika iegūta 3. vieta. Individuālajās sacensībās 1. vietu 8.-9. klašu grupā ieguva Niklāvs Tauriņš, 2. vietu 10.-12. klašu grupā Pēteris Andersons.

 Paldies skolotājām, kas sagatavoja bērnus olimpiādei!

I.Ķepale

 

2. posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

15.janvārī Grobiņas ģimnāzijā notika 2. posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasē m.  Olimpiādē piedalījās skolēni no Bārtas, Kapsēdes, Nīcas, Kalētiem, Krotes, Priekules, Rucavas, Vaiņodes un Grobiņas.

8.klašu grupā 3.vietu ieguva Grobiņas ģimnāzijas skolēni Klāvs Bethers un Marta Petkus, savukārt  Anete Oerte ieguva atzinību. Paldies skolotājai Intai Štrankai par skolēnu sagatavošanu!

9.klašu grupā 1.vietu ieguva Grobiņas ģimnāzijas skolniece Ance Flakse. Paldies skolotājai Kristīnei Strīķei! Lepojamies ar sasniegumiem!

Latviešu valodas skolotāja K.Strīķe

Florbola sacensības noslēgušās

 

Noslēgušās florbola sacensības B grupas (7.-9.kl.) zēniem.

Uzvarot Aizputes vsk.5:0, Nīcas vsk. 5:0, Pāvilostas vsk. 5:0, Priekules vsk. 5:1, mūsu zēni izcīnīja 1.vietu.

Komandā spēlēja Jēkabs Jekste, Patriks Bliska, Rainers Donis, Klāvs Kļava, Dāvids Kauliņš, Marats Almanis, Klāvs Bethers, Klāvs Vitāls, Valts Kālis.Kārlis Mikuļskis.