2. posma matemātikas olimpiāde

Lepojamies ar mūsu skolas matemātiķiem, kuri startēja 2. posma matemātikas olimpiādē un ieguva godalgotas vietas!

7. klašu grupā:

Evelīna Jansone (Irēna Roze)-  2. vieta 

Annija Čadore (Irēna Roze)-  atzinība

Sanija Feodosova (Gunta Vītola)- 2. vieta

Artūrs Rožlapa (Gunta Vītola)- atzinība

Baiba Balode (Gunta Vītola)-  atzinība 

8. klašu grupā:

Krista Laiveniece (Inese Ķepale)- 3. vieta

Paula Tumpele (Inese Ķepale)- atzinība