Kurzemes reģiona Skatuves runas konkurss

 

 

27. martā notika Liepājas Bērnu un Jauniešu centrā “Vaduguns” notika Kurzemes reģiona Skatuves runas konkurss. 5.-8.klašu grupā startēja arī Grobiņas sākumskolas 5.b klases skolniece Paula Sērdiene un Grobiņas ģimnāzijas 7.a klases skolniece Anete Laursone. Abas meitenes runāja gan dzejas, gan prozas darbu. Uzstāšanās bija veiksmīga, ar labiem panākumiem. Meitenes ir gandarītas par paveikto darbu, noklausījušās un iepazinušas arī citu skolu dalībniekus, līdz ar to spēj mācīties, izzināt, ko vēlas uzlabot papildināt, uzlabot, gatavojoties nākamiem runas konkursiem. Anete ieguva 1. pakāpes diplomu, Paula – 2.pakāpes diploms.

Paldies meitenēm par gatavošanos un veiksmīgu piedalīšanos!