Ieguldītais darbs atmaksājas

Mācību gada laikā Viesturs Trumars veiksmīgi startējis visās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultātes Kurzemes Jauno Ģeogrāfu skolas nodarbības.

Ieguldītais darbs un gūtās zināšanas bija priekšnoteikums, lai veiksmīgi startētu arī starpnovadu 2.posma ģeogrāfijas olimpiādē. 28 dalībnieku konkurencē iegūta 1.vieta. Viestura vārds ir lasāms Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiādes uzaicināto dalībnieku sarakstā. Olimpiāde notiks 12.-13.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1.

 

Vēlam veiksmi!

 

Ģeogrāfijas skolotāja Santa Karule

Sveicam Sintiju un skolotāju A.Duļbinsku!

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference Kurzemes reģionā notika 23. martā Liepājas Universitātē. Savu darbu Vides zinātņu sekcijā "Ūdens kvalitāte Grobiņas novada peldvietās"  prezentēja 11.b klases skolniece Sintija Gruškēvica.

 

Apsveicam! Sintijas darbs ieguva 3.pakāpes diplomu.

 

 Darba vadītāja un bioloģijas- ķīmijas skolotāja Anna Duļbinska izsaka pateicību Sintijai par neatlaidību, godprātīgu darba veikšanu un pacietību.

Paldies par iespēju kopā sadarboties!

Darbiņš ir padarīts!

   Spītējot bargajam salam un dažādiem slimību vīrusiem, Grobiņas ģimnāzijas solistēm Airitai Pulkstenei un Ilzei Brucei, kā arī vokālajam ansamblim ‘’Sonorus’’ izdevās veiksmīgi starti vokālās mūzikas konkursos.

   Savu 1. vietas   stikla balvu Latvijas mēroga konkursā  "Pērļu lietus" ieguva Ilze  ar liriski skaisto Egona Valtera dziesmu “Mīlestība’’, savukārt Airitas sniegums tika novērtēts ar 3. vietu konkursa vecākās grupas solistu kategorijā.

   Sirsnīgs paldies meitenēm, tas bija skaisti! Man prieks un lepnums par Jums!

 

   Līksms un pacilājošs mājupceļš no Kurzemes reģionālā konkursa “Balsis’’, kas notika Ventspilī, bija 5.-9. klašu vokālajam ansamblim “Sonorus”. 

   Muzikāli un tehniski baudāms 3 dziesmu priekšnesums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu vidējās vecuma grupas B kategorijā. Neviltots bija ansambļa dalībnieču prieks būt šīs kategorijas  virsotnē. 

   Darbs mēģinājumu laikos, starpbrīžos, neatlaidība, apzinīgums, sevis analizēšana ir devis panākumus. 

   Esiet lepnas meitenes par to, ka Jūs varat ar emocionāli skaistu dziedāšanu priecēt vispirms pašas sevi, klausītājus  un justies varošas starp daudziem citiem vokālajiem ansambļiem!

   To saku par Tevi: Hilda Ciemese, Paula Sērdiene, Samanta Jonase, Alise Reishofa, Sanija Feodosova, Airita Pulkstene, Ilze Bruce, Terēze Liepiņa !

   Paldies arī meitenēm, kuras diemžēl uz šo konkursu pieveica vīrusi, bet darbiņš tika padarīts.

                                                                 Jūsu muzikālā vadītāja Anita Elere

 

 

Ķīmijas 59.olimpiādes 2.posms 9.-12.klasēm

Ķīmijas 59.olimpiādes 2.posms 9.-12.klasēm notika 6. februārī ( tiešsaistē).

No 9.klasēm  olimpiādē piedalījās Bunka Helēna Anna, Andersons Kārlis, Dūče Katrīna, Flakse Ance, Ūtrups Kārlis, Rence Diāna Marta, Pulkstene Airita.

Zukulis Emīls un Andersons Pēteris pārstāvēja 11.klasi.

Birze Arnis pārstāvēja 12.klasi.

Apsveicam Anci Flaksi ar iegūto 3. vietu un Arni Birzi ar atzinību.

Ķīmijas skolotājas Ināra Saveļjeva un Anna Duļbinska sveic

visus olimpiādes dalībniekus ar iegūtajiem punktiem un vietām,

paldies par ieguldīto darbu. 

Svešvalodas ir cieņā!

8.februāri Nīcas vidusskolā noritēja 2.posms krievu valodas (svešvalodas) 22.olimpiādei.

No Grobiņas ģimnāzijas izteica vēlmi  parādīt  savas zināšanas valodā divas 11.klases skolnieces: Zane Mamonova un Jolanta Kučinskaite.

Meitenēm vajadzēja izpildīt integrēto testu un uzrakstīt radošu darbu. Rezultātā,9 dalībnieku konkurencē ,Zanei Mamonovai 2. vieta, bet Jolantai Kučinskaitei ir atzinība.

Paldies meitenēm par paveikto darbu!

 Krievu valodas skolotāja Olga Furmanova

Skolēni gūst panākumus ekonomikas olimpiādē

31.janvārī notika ikgadējā ekonomikas olimpiāde tiešsaistē vidusskolēniem. Patiess bija prieks, ka vēlmi piedalīties izteica 21 skolēns. 

Un rezultāti priecē: Arnis Birze-1. vieta, Dāvids Vorobjovs- 2. vieta , Agnese Tene- 3. ieta un atzinību ieguva Annija Bluka. 

Arnis ir uzaicināts piedalīties 3. posma- valsts olimpiādē. Vēlēsim Arnim spēku, izturību un, protams, ka zināšanas. 

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē!

Skolotāja Ilze Kāle

 

2. posma matemātikas olimpiāde

Lepojamies ar mūsu skolas matemātiķiem, kuri startēja 2. posma matemātikas olimpiādē un ieguva godalgotas vietas!

7. klašu grupā:

Evelīna Jansone (Irēna Roze)-  2. vieta 

Annija Čadore (Irēna Roze)-  atzinība

Sanija Feodosova (Gunta Vītola)- 2. vieta

Artūrs Rožlapa (Gunta Vītola)- atzinība

Baiba Balode (Gunta Vītola)-  atzinība 

8. klašu grupā:

Krista Laiveniece (Inese Ķepale)- 3. vieta

Paula Tumpele (Inese Ķepale)- atzinība

2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde

   Šī gada 29.janvārī norisinājās 2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. - 12. klasei. Pirmo reizi olimpiādes uzdevumi bija jāpilda elektroniski tiešsaistē. Olimpiādes uzdevumiem bija 2 daļas: 1.daļas uzdevumi bija saistīti ar kultūru, literatūru un valodu, bet 2.daļā bija jāraksta pārspriedums, izvēloties vienu no trim piedāvātajiem tematiem, kas saistāmi ar Paula Bankovska romānu „18”.

  Novadu olimpiādē piedalījās skolnieces no Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Nīcas, Vaiņodes vidusskolas un Grobiņas ģimnāzijas.  No Grobiņas ģimnāzijas novada olimpiādē piedalījās 11.klases skolnieces Zane Mamonova un Annija Bluka (skolotāja K.Strīķe) un 12.klases skolnieces Alise Bauže un Selīna Krista Done (skolotāja I.Ventaskraste). Paldies olimpiāžu dalībniecēm par piedalīšanos un skolotājām par atbalstu!

Apsveicam Zani Mamonovu ar 3.vietu un Anniju Bluku ar atzinību 11.klašu grupā!

 Latviešu valodas skolotāja K.Strīķe

Liepājas Universitātes ikgadējā matemātikas un fizikas olimpiāde

Liepājas Universitātes ikgadējā matemātikas un fizikas olimpiādē mūsu Grobiņas ģimnāzijas vidusskolas komanda (Una Šofere 10.klase, Pēteris Andersons un Emīls Zukulis 11.klase, Arnis Birze 12.klase) fizikā 13 skolu konkurencē no Liepājas un bijušā Liepājas rajona skolām ieguva augsto 3.vietu. Individuālajā sniegumā vislabāk sevi parādīja Emīls Zukulis ar iegūto 2.vietu no 11.-tajiem un Arnis Birze- 3.vieta 12.klašu skolēnu konkurencē. Paldies jauniešiem par ieguldīto darbu un apsveicam ar panākumiem.

 ARMANDS PRIČINS

Panākumi matemātikas olimpiādē

2. februārī norisinājās 2. posma matemātikas olimpiāde Kapsēdes pamatskolā.

 

Grobiņas ģimnāzijas skolēni Arnis Birze  ieguva 1. vietu un Agnese Tene 3.vietu (12. klašu grupā), Zane Mamonova- 3.vietu un Emīls Zukulis atzinību(11.klašu grupā), 10. klašu grupā atzinību ieguva Una Šofere.

9. klašu grupā Valts Kālis ieguva 3. vietu un atzinības ieguva Ance Flakse, Marats Almanis.

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās matemātikas olimpiādē!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus olimpiādei!

 

Matemātikas skolotāja Ilze Kāle