Sākums III
Pirmdiena, 15 oktobris 2018 12:23

Mācību satura apguves process tuvākajā nākotnē mainīsies. Mēs, Grobiņas ģimnāzijas skolotāji, redzam skolu kā mācīšanās kopienu, lai gan skolēni, gan skolotāji varētu apjaust nepieciešamo mācīšanas - mācīšanās pieejas maiņu. Skolēniem tā attīsta spēju problēmai rast labāko risinājumu, atbilstoši konkrētai situācijai. Starppriekšmetu saikne – starpdisciplinaritāte tā ir spēja pielietot iegūtās kompetences ārpus mācību priekšmeta „rāmja”. Skolotājiem - savstarpēja komunikācija, diskusijas, dalīšanās pieredzē par darba metodēm, paņēmieniem, veiksmēm un neveiksmēm. Skolotājs saprot, ka „nav jāiemāca viss”, ka var paļauties uz kolēģiem, atbildība - kolektīva līdzatbildība par kopīgi plānoto sasniedzamo rezultātu.

Realizēšanas laiks: 2018./2019.mācību gads, 18. oktobris un 29. maijs.

Dalībnieki: Grobiņas ģimnāzijas skolotāji un skolnieki.

Mērķis: Sadarbības sekmēšana starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un skolēniem, lai realizētu starpdisciplināru mācību procesu, kas saistīts ar kompetenču pieeju izglītībā un reālās dzīves problēmu risināšanu.

Uzdevumi:

1. Dažādus mācību priekšmetus integrējot, skolotājiem sadarbojoties, izveidot strpdisciplināras nodarbības, kas saistītas ar reālās dzīves situācijām.

2. “Citādo dienu” organizēt četras reizes gadā pirms skolēnu brīvlaikiem.

3. Atgriezenisko saikni publicēt mājaslapā (http://www.grobinagim.lv/maijs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=67)

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 oktobris 2018 05:54